OPUS Curatief

Frank Gruintjes

Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg · info@opuscuratief.nl

"Kan een bedrijfsarts mijn werknemer thuis bezoeken?"
"Kan een bedrijfsarts dat vanavond doen?"
"Kan dit ook komende weekend?"
Dienstverlening die vaak wordt gevraagd, echter vaak niet gegeven kan worden.
Opus Curatieve bedrijfsgeneeskundige zorg, kan onder voorwaarden deze dienstverlening uitvoeren.


visie

Eind 2009 is OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg gestart.

Waarom OPUS?

OPUS kent vele betekenissen. Een opus is het fantastisch mooie resultaat van zware en langdurige inspanningen. Het geweldige resultaat van weken, maanden tot jaren, dag en nacht werken en zwoegen. Grootse muzikale werken worden opus genoemd, excellente kunstwerken worden opus genoemd.

Uw bedrijf, werkgever, uw bedrijf, werknemer, zijn hetzelfde. Beiden hebt u tot doel: het bedrijf laten excelleren, innoveren & presteren, uw diensten en producten aan tevreden klanten en consumenten aanleveren, gezamenlijk uw bedrijfsfilosofie uitdragen, gezamenlijk genieten van uw inspanningen, de vrucht van uw werk, uw OPUS!

OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg

handelt en denkt met u beiden mee.

OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg

wil medische problemen, welke zowel werkgever als werknemer ervaren, maximaal oplossen, behandelen en, uiteraard, waar mogelijk, voorkomen, opdat uw werk snel en duurzaam hervat kan worden. Op individueel niveau, op groepsniveau.

OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg

diagnosticeert, behandelt en adviseert. Medicamenteuze behandelingen, verwijzingen naar 1e en 2e lijns Geestelijke Gezondheids Zorg, verwijzingen naar huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten, verwijzingen naar klinisch specialisten, zoals bijvoorbeeld orthopeden, neurologen, internisten of chirurgen behoren tot het arsenaal van mogelijkheden welke OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg gebruikt.

OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg

is medisch-wetenschappelijk gefundeerd: werken is gezond, maar soms kan dit om medische redenen niet. Zolang uw problematiek van medische aard is zal OPUS curatief.nl u helpen het medische probleem duurzaam te elimineren. Inzake niet medische problematiek zal OPUS curatief.nl u richting geven om “medisch lijkende problematiek” op te lossen (denkt u maar eens aan arbeidsconflicten, sexuele intimidatie, mobbing, disfunctionerende medewerkers). Een uitgebreid netwerk aan specialisten staat OPUS curatief.nl ter beschikking om u te helpen deze laatstgenoemde problemen op te lossen, overigens zonder dat OPUS curatief.nl enige vorm van provisie hier voor in rekening brengt.

OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg

poogt zo efficiënt en duurzaam mogelijk te werken voor u. Duurzaamheid en efficiency staan hoog in het vaandel bij OPUS. Geen winstmaximalisatie edoch duurzame bedrijfsvoering, waardoor u op een betrouwbare wijze kunt worden geholpen. OPUS curatief.nl wenst u langdurig optimaal van dienst te zijn, opdat u blijft excelleren, uw OPUS!


Werkwijze

OPUS curatief.nl

houdt van korte, snelle en duidelijke communicatie lijnen, voor zowel klant als werknemer.

Middels telefonisch contact en/of email is OPUS curatief.nl bereikbaar.

Wanneer neemt u contact op met OPUS curatief.nl?

-wanneer uw medewerker dreigt ziek te worden
u belt of e-mailt OPUS curatief.nl, OPUS curatief.nl neemt binnen 24 uur contact met u op c.q. en kan een afspraak plannen op het spreekuur bij de bedrijfsarts. De melding kan per email geschieden middels het zogenaamde opdrachtformulier. OPUS curatief.nl zal pogen medewerker, waar mogelijk, te behandelen en duurzaam aan het werk te houden.

-wanneer uw medewerker ziek is geworden
Wederom, u neemt als werkgever contact op met OPUS curatief.nl. Conform bovenstaande procedure zal OPUS curatief.nl er zorg voor dragen dat uw medewerker de best mogelijke bedrijfsgeneeskundige zorg krijgt gericht om zo snel en duurzaam mogelijk weer aan eigen (of passende ) werkzaamheden deel te nemen, conform Wet Verbetering Poortwachter.

-ik wens als werkgever overleg te plegen met de bedrijfsarts van OPUS curatief.nl
ten aanzien van de inzet van een medewerker. U kunt OPUS curatief.nl bellen of op het opdrachtformulier per email aangeven dat u gebeld wenst te worden. De bedrijfsarts neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

-ik ben verwezen door de bedrijfsarts naar de orthopeed. Ik wil de bedrijfsarts terugkoppelen
wat de orthopeed mij heeft verteld. Kan dit per email? Jazeker, hiervoor heeft OPUS curatief.nl een speciale email ontwikkeld, alwaar patiënten een verhaal kwijt kunnen. De bedrijfsarts zal snel op deze e-mails reageren en de passende vervolgacties uitvoeren waar nodig. Snel en adequaat.

Eenvoudig, snel, duidelijk en niet al te ingewikkeld: u geef OPUS curatief.nl een opdracht en OPUS curatief.nl voert deze zo optimaal mogelijk uit, conform de afspraken die van te voren gemaakt zijn.


Diensten en Tarieven

OPUS curatief.nl voert een breed scala aan diensten uit.

De primaire doelstelling van deze diensten is het duurzaam gezond krijgen en houden van werknemers.

Deze diensten kennen transparante tarieven die zeer “crisis-proof” zijn. De tarieven liggen lager dan de meeste gelijksoortige dienstverleners. Waarom?

OPUS curatief.nl probeert met u mee te denken. Dit is de tijd om interne processen te optimaliseren. Innovatie en kostenbesparing zijn nodig om uw onderneming door de laatste recessie te loodsen. Hedendaags realisme wordt gekenmerkt door bedrijfsflexibiliteit, bedrijfsdynamiek en reorganisatie mogelijkheden.

OPUS curatief.nl doet dit ook door:
-minimalisatie kosten overhead en administratie.
-innovatieve functionerende interne bedrijfsprocessen
-duurzame samenwerkingsverbanden in de eerste en tweede lijn gezondheidszorg, zonder extra kosten voor u (geen provisies!)
-maximaal gebruik maken van de Nederlandse Zorgverzekeringswet (http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450)

Onze tarieven


Kennis, Klanten, Links

Kennis, klanten en verbindingen, alle drie zijn nodig om een optimale samenwerking te creëren. Vandaar dat alhier een aantal genoemd staan:

artsennet.nl de Nederlandse beroepsvereniging van arbeids en bedrijfsgeneeskundigen

arboportaal.nl informatieve website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

stecr.nl breed platform voor “stakeholders” op het gebied van werk, inkomen en zorg.

vno-ncw.nl de grootste Nederlandse ondernemingsorganisatie, naast:

mkb.nl dé midden en kleinsbedrijfsorganisatie van Nederland

vakbond.startpagina.nl portaal tot de Nederlandse vakbondsorganisaties

Skills Lab Universiteit Maastricht De andere werkplaats van Frank Gruintjes.

ser.nl De Sociaal Economische Raad

uwv.nl Het Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen


Wie is OPUS Curatieve Bedrijfskundige Zorg?


Oprichter van OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg is Frank Gruintjes. Sinds 2000 is Frank werkzaam als arts in de bedrijfsgezondheidszorg. November 2004 haalde Frank diens bedrijfsarts titel, na 4 jaar specialisatie. In datzelfde jaar behaalde hij de titel bouwarts, na 1 jaar studie. Frank heeft in diverse branches als bedrijfsarts “gediend”: industrie, onderwijs, utiliteits- en wegenbouw,gezondheidszorg, detailhandel, landbouw, bouwnijverheid, voedingsmiddelen industrie, zorginstellingen, ziekenhuizen, IT sector, notariaten, fysiotherapie & artsenpraktijken, schoonmaakbranche, enzovoorts.
Sinds 1 januari 2010 is hij van start gegaan als zelfstandig bedrijfsarts te OPUS Curatieve Bedrijfsgeneeskundige Zorg.

Franks primaire insteek is van medische aard: hij is arts. Hij is medisch specialist. Een arts geneest en zorgt voor patiënten, opdat ze weer normaal en zelfstandig kunnen functioneren. Dientengevolge zal zijn primaire insteek zijn: behandelen waar mogelijk, zoveel mogelijk binnen de mogelijkheden die de Nederlandse Zorgverzekeringswet aan hem geeft.
Frank heeft een hekel aan de heersende stemming die existeert rondom “als je pro werknemer bent dan ben je contra werkgever” en visa versa.
Frank: “indien ik als bedrijfsarts medisch niet “pro medewerker” ben, ben ik per definitie contra werkgever. Mijn taak is het medewerkers beter te maken opdat ze weer gezond en duurzaam functioneren, op individueel als alsmede op groepsniveau. Werken is gewoonweg gezond. Mijn taak is het ze actief te demedicaliseren richting werk. Dit doe ik middels passende werkzaamheden, behandeling: pil, spuit of verwijzing naar behandelaars en, “last but not least”, bedrijfsgeneeskundige advisering richting werknemer alsmede werkgever. In niet medische zaken zal ik zijdelings adviseren om er zorg voor te dragen dat het arbeidscontract of de aanstelling zo goed mogelijk door beide partijen kan worden uitgevoerd. Ik zal daar ook tijdig andere professionals adviseren, aangezien ik als professional ook mijn grenzen ken.”
Naast bedrijfsarts is Frank al enige jaren werkzaam als Skillslab docent aan de Universiteit Maastricht. Hij is aldaar staflid en leidt hier artsen op in de gebieden van communicatieve en diagnostisch/therapeutische vaardigheden. U kunt hierbij denken aan spoedeisende hulp activiteiten, verbandleer, onderhandelingstechnieken, neurologisch onderzoek, orthopedisch onderzoek, enzovoorts. Tevens coördineert hij namens het Skillslab Universiteit Maastricht bovenstaande vaardigheden voor Master Nurse Practitioners van de Hogeschool Zuyd te Heerlen.


Enkele uitspraken van klanten, directieleden, patiënten en medisch specialisten over Frank Gruintjes:

-“Frank is een professionele bedrijfsarts met een vriendelijke en open persoonlijkheid.”
-“Ik heb een zeer prettig gesprek gehad met dhr. F. Gruintjes. Hij nam alle tijd en luisterde goed naar mij. Heef mij zelfs doorgestuurd naar de orthopeed. Wat hij dacht dat ik had is bevestigd door de orthopeed. Iets wat mijn huisarts en fysiotherapeut niet hebben geconstateerd.”
-“brede betrokkenheid, zowel voor de patiënt (individu) alsook voor de leidinggevende en team.”
- “Ik ben zeer tevreden, hij is correct, aardig, sociaal en professioneel. Hij weet het kaf van het koren te scheiden. Hij let op je zodat je niet weer terugvalt en laat je valkuilen zien. Zeer prettig en leerzaam.”
-“Neemt goed verantwoordelijkheid.”
-“Probeert consequent evidence based te handelen.”
-“Ik vond het een goede bedrijfsarts, luisterde aandachtig en gaf advies. Het gebeurde leuk en spontaan, ik voelde me bij hem op mijn gemak dat is zeer zeker belangrijk ga zo door!”
-“amicaal, denkt kritisch en probleemoplossend, leergierig, integer, prettig in omgang, doelmatig en doeltreffend.”
-“De bedrijfsarts communiceert meteen met de werkgever en legt eventueel moeilijke situaties uit zodat het duidelijk is.”
-“Doordat de bedrijfsarts goed luistert en leergierig is, past hij de nieuwe informatie heel snel toe. Hierdoor ontstaat dus ook snel handelen.”
-“Herkent 'ziet': hoe knelpunten in een organisatie in elkaar grijpen”
-“Veel contact met curatieve geneeskunde”

Geïnteresseerd in een gesprek met Frank, neem dan contact met hem op: info@OPUScuratief.nl.

Klik hier voor een volledig Curriculum Vitae.


Onze site maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Sluiten